Yeni İmzalanan ve Süresi Biten ProtokollerTüm Haberler
02
ŞUB

 

 

 

 

 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi ile protokollerimiz imzalanmıştır.

Minzu University of China ile halihazırdaki anlaşmamız sona ermiş ve yenilenMEmiştir.