Belgeler

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SÜRECİNDE GEREKEN BELGELER

 

Başvuru için gerekli formlar:

 

Aday Öğrenci Başvuru Formu

Öğrenci Bilgi Formu

 

 

Karşı kuruma gitmeden önce birimimize sunulması gereken formlar:

 

1. Öğrenim Protokolü (3 asıl nüsha, ev sahibi ve karşı kurum imzalı)

2. Kabul Belgesi (Karşı kurumdan temin edilecektir)

3. "İntibak" Formu (bölümden resmi yazı ile gelecektir)

3a. FR-906-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisans Ders İntibak Formu (A)

3b. FR-908-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü (Tez) İntibak Formu (A)

3c. FR-910-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü Ders İntibak Formu (A)

4. Uçak Bileti

5. Pasaport Fotokopisi (Kimlik Bilgilerinin yer aldığı sayfa)

6. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Yukarıdaki 5 belge tamamlandıktan sonra birimimizde imzalanacaktır.)

 

 

Döndükten sonra birimimize sunulması gereken formlar:

 

1. "İntibak" Formu (Bölümden resmi yazı ile gelecektir)

1a.  FR-907-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisans Ders İntibak Formu (B)

1b.  FR-909-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü (Tez) İntibak Formu (B)

1c.  FR-911-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü Ders İntibak Formu (B)

2. Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin, ülkeye giriş ve ülkeden çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfalar

3. Öğrenci Katılım Belgesi (2 asıl nüsha, karşı kurum imzalı)

4. Öğrenci Nihai Raporu 

5. Öğrenim Protokolü (3 asıl nüsha, ev sahibi ve karşı kurum imzalı)