Burslar

Mevlana Değişim Programı Süresince Burslar

 

Öğrenci ile ilgili hususlar

 

Mevlana Değişim Programı'na katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder ve kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

 

Öğrencilere değişim programına katıldıkları süre boyunca ödenecek burs tutarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları göz önünde bulundurularak farklılaşmaktadır. Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı öğrencilerine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir.

 

Değişim programı kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere de YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenir.

 

Öğrencilere yapılacak ödemelerde, Öğrenim Protokolü'nün  imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde ve hareketlilik döneminin başlama tarihinden sonraya kalmamak üzere veya varış teyidinin alınması üzerine, öğrencinin gideceği ülkeye göre belirlenen burs tutarının %80'i kadar bir ön ödeme yapılır. Öğrencilerin gerekli belgeleri belirlenen sürede sunmaları gerekmektedir. 

Geri kalan %20'lik burs tutarının ödemesi, başarılı olunan derslerin toplam kredisinin, almakla yükümlü olunan tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Bu ödeme, gerekli belgelerin Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü'ne ulaştırılmasını takip eden 30 gün içerisinde gerçekleştirilir.

 

ÖĞRENCİ HİBE MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

 

Öğretim elemanları ile ilgili hususlar

 

Mevlana Değişim Programı kapsamında yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin 06.05.2014 tarihli Yürütme Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik"in Öğretim Elemanı Hareketliliği başlıklı 24 üncü, 25 inci, ve 26 ncı maddeleri ile Değişim Talebi başlıklı 28 inci maddesi çerçevesinde yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarına yapılacak olan öğretim elemanı hareketliliğinin 2015-2016 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir Yürütme Kurulu kararına kadar durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili karar belgesini görmek için tıklayınız.

 

GELEN ÖĞRETİM ELEMANI HİBE MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ.