- Başvuru Rehberi

 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri                          

26.02.2018- 09.04.2018

Başvuruların MDP Birimine İletilmesi         

10.04.2018

Başvuruların Üst Yazı ile YÖK'e iletilmesi       

10.04.2018-13.04.2018

 

 BAŞVURU ŞARTLARI

            - Projeler için uygulanacak mevzuat (öğrenci-öğretim elemanı hareketlilik süreleri, yükümlülükler vb.) Mevlana Değişim Programı mevzuatıdır.

- Projede mutlaka gelen/giden öğrenci olmalıdır.

- Proje süresi en az 6 ay olmalıdır.

- Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilirler.

- Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanlarının (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman, okutman, vb.) en az “Doktora” derecesine sahip olmaları gerekmektedir.

- Projeler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

Proje yürütücüsünün https://yoksis.yok.gov.tr/ web sitesi üzerinden, 26.02.2018- 30.03.2018 tarihleri arasında kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje bilgilerini detaylı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.

Proje Başvuru Formunu referans alabilirsiniz. Forma ulaşmak için tıklayınız.

 

Proje yürütücüleri başvurularını sistem üzerinden tamamladıktan sonra başvurularının çıktısını alarak bu belgeyi Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimi’ne 09.04.2018 tarihine kadar sunmalıdırlar.

 

Başvurular, Rektörlüğümüz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimi kanalıyla YÖK’e üst yazı ile yapılacaktır. Üst yazı ile sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. YÖK’e ulaşan proje önerileri, YÖK tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yürütme Kurulunca karara bağlanacaktır.