- Proje Alanları
MİMARLIK VE TASARIM
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
SAĞLIK
Afet Tıbbı
İnsan Beyni ve Nörobilim
KBRN (Kimyasal, Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer Korunma)
Klinik Eczacılık
Kök Hücre Çalışmaları
Metabolizma ve Kronik Hastalıklar (Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz)
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları)
Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları
Moleküler Onkoloji
Moleküler Pataloloji ve Laboratuvar Tıbbı
Nüfus Hareketliliği ve Göçmen Sağlığı
Aşı
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
Rehabilitasyon Tıbbı ve Yardımcı Teknolojiler
Rejeneratif Tıp
Sağlıklı Beslenme ve Gıda Katkı Maddeleri
Tamamlayıcı Tıp
Toksikoloji
Translasyonel Tıp
Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı
Biyofizik
Çocuk Gelişimi ve Beslenme
Doğal ve Bitkisel Ürünler / Kozmetik Ürünler
Epidemiyoloji
Hastane Enfeksiyonları ve Antimikrobiyal Direnç
Hemşirelik (Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği)
İmmunoloji
SOSYAL BİLİMLER
Anayasa Hukuku
Hadis Usulü
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo-TV-Sinema)
İslam Hukuku Usulü
İşaret Dili
Kamu Maliyesi
Klasik Arkeoloji
Kore Dili ve Edebiyatı
Milletlerarası Hukuk
Antropoloji
Müzecilik
Okul Öncesi Eğitim
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi
Özel Eğitim
Psikoloji
Sağlık Ekonomisi
Siyaset Psikolojisi
Siyasi Coğrafya
Somut Olmayan Kültürel Miras
Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım
Arap Dili ve Edebiyatı /Arap Dili ve Belagati
Uluslararası Güvenlik ve Terör
Uygurca
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Bilişim Hukuku
Deniz Hukuku
Eğitimde Dijitalleşme
Ermenice
FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
Ağ Teknolojileri(5G,Nesnelerin İnterneti)
Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Endüstri Mühendisliği (Yöneylem Araştırması; Tedarik Zinciri Yönetimi)
Güvenlik ve Güvenilirlik Mühendisliği
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik
Hidrojen ve Yakıt Pilleri
Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği
İklim Değişikliği
İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik
İleri ve Akıllı İmalat
İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)
Akıllı Enerji Sistemleri
Kauntum Programlama
Mikro ve Nanoteknoloji
Nöromühendislik
Nükleer Enerji
Optik, Elektrooptik ve Fotonik
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri
Siber Güvenlik/Kriptoloji
Sistem Mühendisliği
Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi
Sürdürülebilir Ormancılık
Akıllı ve Yenilikçi Malzemeler
Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)
Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzay ve Havacılık Mühendisliği (Uydu ve Uydu Fırlatma Teknolojileri Dahil)
Veri Bilimi ve Bulut Bilişim
Yakıtlar (Fosil ve Biyo) ve Yanma
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
Yazılım Mühendisliği
Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi
Zootekni ve Hayvan Besleme
Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)
Biyoenformatik- Biyoistatistik
Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği
Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler
Blokzincir Teknolojisi
Deniz ve Gemi Mühendisliği