- Süreç Rehberi

 

 

Projeler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Proje Yürütücüsü YÖKSİS Başvurusunu gerçekleştir. (26 Şubat- 30 Mart 2018) 

Üniversite tarafından başvurularını Rektör imzalı RESMİ ÜST YAZI ile YÖK’E iletir. (9 Nisan 2018)

YÖK başvuruları değerlendirir. (Yaklaşık olarak iki ay)

Uygun görülen projeler Üniversitemize bildirilir.

Uygun görülen projelere kaynak aktarımı yapılır. (Hareketlilik Kapsamında burs, yolluk, yevmiye gibi.)

Proje başlar.

Gelişme Raporu proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

Proje Tamamlanır.

Kapanış raporu proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

Aktarılan miktarda kalan varsa  birimimiz tarafından iade edilir.

 

Proje yürütücüsünün https://yoksis.yok.gov.tr/ web sitesi üzerinden, 26.02.2018- 30.03.2018 tarihleri arasında kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje bilgilerini detaylı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir. 

Proje yürütücüleri başvurularını sistem üzerinden tamamladıktan sonra başvurularının çıktısını alarak bu belgeyi Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimi’ne 09.04.2018 tarihine kadar sunmalıdırlar.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Projenin çağrıya uygunluğu,

- Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi

- Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki

- Projenin gerçekleştirilme yöntemi

- Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları