- Başvuru Rehberi

 

Adayların başvurularını ilan edilen tarih aralığında YTÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimine şahsen iletmesi gerekmektedir.

2020-2021 Akademik Yılı çağrısı iptal edilmiştir. İlgili üst yazı için tıklayınız.

2021-2022 akademik yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir. İlgili üst yazı için tıklayınız.

 

Giden Öğrenci Başvuru Şartları:

1. Öğrencinin örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,

2. Bölümünüz kapsamında öğrenci değişimine izin veren bir MDP protokolü imzalanmış olması, (protokolleri görüntülemek için tıklayınız)

3. Ülke ve alan sınırlamalarının dikkate alınması (sınırlamaları görüntülemek için tıklayınız.)

4. Lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının minimum 2,50 / 4,00 olması; yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel not ortalamasının minimum 3,00 / 4,00 olması.

5. Son iki yıl içinde YDS / YÖKDİL / Erasmus İYS/ Mevlana İYS skorlarının en az aşağıdaki tabloda yer alan seviyede olması: 

(e)YDS / YÖKDİL / Mevlana İYS / Erasmus+ İYS

60 / 100

TOEFL-IBT

72 / 120

Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren iki (2) yıldır.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Aşağıda belirtilen belgeler eksiksiz olarak başvuru tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimi’ne teslim edilmelidir:

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu

2. Öğrenci Bilgi Formu

3. Güncel Transkript 

4. Güncel Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi

5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

6. Öğrenci Belgesi (Türkçe ve İngilizce)

 

Değerlendirme: 

1. Aday öğrenci, genel not ortalamasının % 50’si ve yabancı dil seviyesinin % 50’si alınarak değerlendirilir. Mevlana Protokolü imzalamış üniversitelerin protokolde belirtilen kontenjanı dâhilinde sıralama oluşturulur.

AGNO %50 + Yabancı Dil Skoru %50 = Mevlana Değişim Programı Puanı. (TOEFL Skoru 100 üzerinden hesaplanacaktır.)

2. Adayın hibe alma durumu tüm başvurular değerlendirildikten sonraki sıralama esas alınarak kararlaştırılır. 

3. Yabancı dil sınav sonuçları, ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu kullanılarak değerlendirmeye alınır. Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanmak, hibe alınacağını garanti etmemektedir.

4. İlan edilen kontenjanlar öğrencilerin tercihlerine göre 2020-2021 akademik yılı Güz Dönemi ya da Bahar Dönemi’nde kullanılacaktır.

5. Öğrenciler genel başarı puanı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanırlar. Başvuru sırasında tercih edilen üniversitelerin kontenjanları ve tercih sıraları göz önünde bulundurularak Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalanmış üniversitelere yerleştirme yapılır.

6. YTÜ tarafından yapılan yerleştirme ön yerleştirmedir. Yerleştirmelerde nihai karar her zaman YÖK'ündür.