- Belgeler

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu

2. Öğrenci Bilgi Formu

3. Yabancı Dil Belgesi

4. Öğrenci Belgesi (Tr/İng)

5. Transkript

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

Değişimden Önce Birimimize Sunulması Gereken Belgeler:

1. Kontrol Listesi (Değişimden Önce)

2. Öğrenim Protokolü (3 asıl nüsha, YTÜ ve karşı kurum imzalı)

3. Kabul Belgesi (Karşı kurumdan temin edilecektir)

4. Öğrenci Başvuru Formu

5. "İntibak" Formu (bölümden resmi yazı ile gelecektir)

a. FR-906-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisans Ders İntibak Formu (A)

b. FR-908-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü (Tez) İntibak Formu (A)

c. FR-910-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü Ders İntibak Formu (A)

6. Uçak Bileti

7. Pasaport Fotokopisi (Kimlik Bilgilerinin yer aldığı sayfa)

8. Banka Hesabı (hesap cüzdanı fotokopisi)

9. Yabancı Dil belgesi

10. Transkript

11. Öğrenci Beyannamesi

12. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Yukarıdaki 11 belge tamamlandıktan sonra birimimizde 2 nüsha şeklinde imzalanacaktır.)

 

Değişimden Sonra Birimimize Sunulması Gereken Belgeler:

1. Kontrol listesi (Değişimden sonra)

2. Öğrenim Protokolü (3 asıl nüsha, ev sahibi ve karşı kurum imzalı)

3. Öğrenci Katılım Belgesi (2 asıl nüsha, karşı kurum imzalı)

4. Transkript Belgesi (2 asıl nüsha, karşı kurum imzalı)

5. "İntibak" Formu (Bölümden resmi yazı ile gelecektir)

a. FR-907-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisans Ders İntibak Formu (B)

b. FR-909-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü (Tez) İntibak Formu (B)

c. FR-911-Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Lisansüstü Ders İntibak Formu (B)

6. Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin, ülkeye giriş ve ülkeden çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfalar)

7. Öğrenci Nihai Raporu

8. Memnuniyet Anketi