TÜRKİYE-PAKİSTAN PROJE TABANLI ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Türk tarafında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Pakistan tarafında Yükseköğretim Komisyonu (HEC) arasında 14 Haziran 2016 tarihinde imzalanan «Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması»nın 3. maddesi ile «…akademik ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesinin sağlanması ve lisansüstü öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini destekleyerek, Türk ve Pakistan yükseköğretim kurumları arasında yeni bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin geliştirilmesi» amaçlanmaktadır. 2018-2019 Akademik Yılında Pakistan ile Türkiye arasında, lisansüstü eğitim gören öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini esas alan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı başlatılması 27.06.2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile uygun bulunmuştur.

Proje yürütücüleri tarafından, Pakistan'daki yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilmesi planlanan proje başvurularının, 08.07.2018-15.09.2018 tarihleri arasında https://yoksis.yok.gov.tr internet adresi üzerinden girişlerinin yapılması; başvuru çıktılarının ise Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimi aracılığı ile rektör imzalı üst yazı ekinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamaz; proje başvurusu yapan Öğretim Elemanı tarafından projeye dahil edilirler.