- Başvuru ve Süreç Rehberi

 

Projeler, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. (Yürütme Kurul Kararını görüntülemek için tıklayınız.)

 

1. Proje Yürütücüsü YÖKSİS Başvurusunu gerçekleştirir. (Son başvuru tarihi: 12.04.2019) 

PROJE HAZIRLARKEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR:

- Proje ekibinde en az bir öğrenci değişiminin olmalıdır,

- Proje ekibinde lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilir.

- Proje yürütücüsü olarak sisteme giriş yapan öğretim elemanlarının en az "doktora" derecesine sahip olması gerekmektedir.

 

Proje kapsamında değerlendirilen alanları görüntülemek için tıklayınız.

 

Proje Önerisi Başvuru Formu'nu görüntülemek için tıklayınız.

 

Öğretim elemanı hibe miktarını görüntülemek için tıklayınız. Öğrenci burs miktarını görüntülemek için tıklayınız

 

Proje yürütücüsünün https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje bilgilerini detaylı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir (veri girişi için son tarih: 12.04.2019).

 

Proje yürütücüleri başvurularını sistem üzerinden tamamladıktan sonra başvurularının çıktısını alarak bu belgeyi Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Mevlana Değişim Programı Birimi’ne 19.04.2019 tarihine kadar sunmalıdırlar.

 

2. Üniversite tarafından başvurularını Rektör imzalı RESMİ ÜST YAZI ile YÖK’E iletir. (son tarih: 26.04.2019)

- YTÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mevlana Değişim Programı Birimi tarafından gönderilecektir. 

 

3. YÖK başvuruları değerlendirir. (Yaklaşık olarak iki ay)

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

- Projenin çağrıya uygunluğu,

- Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi

- Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki

- Projenin gerçekleştirilme yöntemi

- Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları

- Projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu 

- Proje çerçevesinde bilgi ve deneyimin arttırımına katkı durumu

 

4. Uygun görülen projeler Üniversitemize bildirilir.

 

5. Uygun görülen projelere kaynak aktarımı yapılır. (Hareketlilik Kapsamında burs, yolluk, yevmiye gibi.)

 

6. Proje başlar.

 

7. Gelişme Raporu proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

 

8. Proje Tamamlanır.

 

9. Kapanış raporu proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

 

10. Kullanılmayan hibe iade edilir.