- Başvuru ve Süreç Rehberi

 

Tanıtıcı sunum için tıklayınız.*

Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız.*

Proje kapsamında değerlendirilen alanları görüntülemek için tıklayınız.*

Proje Önerisi Başvuru Formu'nu görüntülemek için tıklayınız.*

Öğretim elemanı hibe miktarını görüntülemek için tıklayınız.* Öğrenci burs miktarını görüntülemek için tıklayınız.*

*2020-2021 Akademik Yılı çağrısı iptal edilmiştir. İlgili üst yazı için tıklayınız.

*2021-2022 akademik yılında da değişim yapılmamasına karar verilmiştir. İlgili üst yazı için tıklayınız.

 

1. Proje Yürütücüsü YÖKSİS Başvurusunu gerçekleştirir. 

Proje yürütücüsünün https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak proje bilgilerini detaylı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.

- Projeler öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilir. 

 

Proje Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

- Proje ekibinde en az bir öğrenci değişimi olmalıdır,

- Lisansüstü öğrenci olup aynı zamanda öğretim elemanı kadrosunda görev yapıyor olanlar, projede öğrenci olarak yer alabilir.

- Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak yararlanabilir.

- Proje yürütücüsü olarak sisteme öğretim üyeleri giriş yapabilir.

 

2. Üniversite tarafından başvurularını Rektör imzalı RESMİ ÜST YAZI ile YÖK’E iletir. 

- YTÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Mevlana Değişim Programı Birimi tarafından gönderilecektir. 

 

3. YÖK başvuruları değerlendirir. 

Değerlendirme Kriterleri:

- Projenin çağrıya uygunluğu,

- Projenin gerçekleştirilmesinde işbirliğinin önemi

- Projenin başarı ile gerçekleştirilmesi durumunda sağlanacak yaygın etki

- Projenin gerçekleştirilme yöntemi

- Projenin yönetimi, proje ekibi ve araştırma olanakları

- Projenin ortak yayına dönüştürülebilirlik durumu 

- Proje çerçevesinde bilgi ve deneyimin arttırımına katkı durumu

 

4. Uygun görülen projeler Üniversitemize bildirilir.

 

5. Uygun görülen projelere kaynak aktarımı yapılır. (Hareketlilik Kapsamında burs, yolluk, yevmiye gibi.)

 

6. Proje başlar.

 

7. Gelişme Raporu proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

 

8. Proje Tamamlanır.

 

9. Kapanış raporu proje yürütücüsü tarafından hazırlanır.

 

10. Kullanılmayan hibe iade edilir.